Deň matiek oslávili s nadáciou a Korálkom v predstihu

V predstihu si v českodubskom domove v stredu 4. 5. 2022 pripomenuli Deň matiek. Rovnako ako v minulosti bol v spolupráci s Nadáciou SYNER klientom ponúknutý kultúrny program v podaní detského súboru Korálek, každý klient dostal malý darček, ženám boli odovzdané kvety. Po smutných covidových rokoch všetci aktéri uvítali návrat k pôvodným tradíciám, k normálnym časom.

„Deň matiek považujem za krásny sviatok a je správne, že si ho pripomíname. Matky si ho, za všetko, čo robia pre svoje rodiny, určite zaslúžia,“ uviedla na úvod predstavenie Iva Urbanová z Nadácie Syner. Ako ďalej podotkla, pre nadáciu je podpora seniorov jedným z hlavných zmyslov existencie. Program, ktorým sa deti z Korálku prezentovali, mal u prizerajúcich obyvateľov domova veľký úspech. Dôkazom pre toto tvrdenie bol mohutný potlesk na záver vystúpenia. A vlastne nielen u prizerajúcich sa v sále, pretože nadácia prvýkrát vystúpenie naživo streamovala na svojich stránkach, ktoré naživo sledovali desiatky záujemcov predovšetkým z radov rodičov vystupujúcich detí.

Spoluprácu s nadáciou považujú v domove za dôležitú a prínosnú. „Dlhoročnú podporu si vážime. Dostáva sa nám pomôcť aj od iných donátorov, ale kontinuálna spolupráca s Nadáciou je svojim spôsobom naozaj unikátna,“ povedal Radim Pochop, riaditeľ domova.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram