Bezpečnosť detí na internete: Kedy je hranie hier už psychická porucha a musíte zakročiť

V súčasnej dobe deti trávia pri počítači viac času. Je to dané situáciou, výučba teraz prebieha dištančne. Ale aj viac času strávia deti hraním hier na počítači, mobile či konzole, pretože v súčasnej dobe nemôžu navštevovať záujmové krúžky a ich sociálny kontakt s ďalšími deťmi je obmedzený. Kedy sa ešte jedná o nevinnú zábavu a kedy už je to závislosť, ktorú by ste mali riešiť?

Čísla hovoria jasne
O tom, že deti trávia pri herných konzolách a počítačoch viac času, jasne hovoria čísla. V americkom prieskume, ktorý sa zaoberal obavou rodičov v súvislosti so závislosťou detí na hraní počítačových hier 85% rodičov uviedlo, že sú znepokojení tým, koľko času trávia ich deti pri počítači. Polovica z nich uviedla, že ich deti strávia pri počítači 6 a viac hodín denne. Ak by sme to porovnali s údajmi pred pandémiou, tak vtedy to bolo iba 8 %! O tom, či by malo byť hranie hier označené ako pre deti škodlivé sa vedú aj v odborných kruhoch. Jedni namietajú, že deti často hrajú aj pre nich úplne nevhodné hry plné násilia, druhí zase upozorňujú, že pre mnoho detí je to naozaj milovaný koníček, ktorý im pomáha trénovať pozornosť alebo sa treba naučiť nové anglické slovíčka.

Kedy by ste mali spozornieť?
O tom, či už ide o závislosť na hraní počítačových hier, rozhoduje viacero faktorov. Jasno v tom má Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Tá v roku 2018 zaradila závislosť na hraní počítačových hier medzi psychické poruchy. Zjednodušene sa dá táto porucha definovať ako vzor správania, kedy hráči strácajú kontrolu nad časom stráveným pri hraní videohier a hraní je ich prioritou číslo jedna, ktorá stojí nad ostatnými životnými potrebami, bez ohľadu na negatívne dopady na daného jedinca.

Spozornieť teda máte pokiaľ vaše dieťa vykazuje správanie podľa týchto bodov:
Stráca kontrolu nad časom, ktorý strávi pri hraní hier (Hrá dlhší čas, než obvykle. Hrá hry častejšie, než tomu bolo predtým. Nechce s hraním hier prestať, aj keď už pri PC sedí dlho.)
V hraní hier pokračuje, aj keď to pre neho znamená zanedbať životné potreby (Hrá dlho do noci radšej, než by šlo spať. Odmieta sa ísť najesť, ďalej pokračuje v hraní hry.)
Hranie uprednostňuje pred ďalšími ponúknutými aktivitami (Nechce sa ísť hrať von. Odmieta plniť svoje povinnosti, napríklad písať domáce úlohy, učiť sa.)
Správanie vyústi v hádky medzi vami a dieťaťom, ktoré sa nechce venovať inej činnosti. Deje sa to tak opakovane a stav trvá dlhšiu dobu.
Pokiaľ dieťa nemôže hrať online hry je smutné, podráždené, pozorujete u neho abstinenčné príznaky.
Dieťa klame o čase strávenom pri hraní hier.
Pozorujete, že dieťa sa na hranie hier uchyľuje ako k prostriedku, ktorý mu uľavuje od zlej nálady.

Čo s tým?
Pokiaľ ste sa ako rodičia našli vo vyššie spomínaných bodoch a súhlasne u nich pokyvujete hlavou, veľmi pravdepodobne máte doma dieťa závislé na PC hrách. Je potrebné zakročiť a nastaviť jasné pravidlá.

Máme pre vás niekoľko tipov:
Snažte sa zistiť, koľko času reálne dieťa pri hraní trávi, možno to bude viac, než ste čakali. Vymedzte čas strávený pri PC tak, aby si dieťa mohlo plniť povinnosti do školy a malo priestor venovať sa ďalším koníčkom. Snažte sa to podať vľúdnou formou, nehovorte dieťaťu, že hranie hier je zlý koníček, ani mu ho nezakazujte úplne, iba jasne vymedzte čas, ktorý denne hraním strávi.
Pripravte dieťaťu iný program. Možnosti sú teraz obmedzené, ale skvelou voľbou sú výlety do prírody, prechádzky, vonkajší šport. Spojíte príjemné s užitočným, dieťa bude mať dostatok pohybu a zároveň bude robiť inú aktivitu. Možno sa pre vonkajšie aktivity nadchne tak, že potom samo zníži čas strávený pri PC.
Zamerajte sa na základné potreby dieťaťa – dostatok spánku, pohyb. Vysvetlite dieťaťu, že hranie hier do noci nie je nič prospešné pre jeho zdravie. Nastavte doma jasný časový režim (napr. o 12:00 spoločne obedujte, popoludní vždy choďte na prechádzku, stanovte čas večierky atp.).
Pokiaľ nepomôže ani pozitívna motivácia a vyššie spomínané body, nebojte sa obrátiť sa na detského psychológa, ktorý vám pomôže.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram